Produkty

  • Polimery

Podstawową działalność spółki „SkyPlast“ stanowi dostawa wyrobów petrochemicznych, w większości poliolefinów. Dostarczamy granulowany surowiec z tworzyw sztucznych do produkcji folii drogą prasowania, odlewania wtryskowego, ciśnieniowego i odśrodkowego, wytłaczania pianki montażowej oraz prasowania arkuszy.

„SkyPlast“ oferuje następujące wyroby:

POLIETYLEN (PE)
• LDPE (polietylen o niskiej gęstości)
• LLDPE (liniowy polietylen o niskiej gęstości)
• HDPE (polietylen o dużej gęstości)
• MDPE (polietylen o średniej gęstości)

POLIPROPYLEN (PP)
• PPH (polipropylen homopolimer)
• PPC (polipropylen kopolimer)
• PPR (polipropylen „random“
kopolimer)

POLITEREFTALAN ETYLENU (PET)
POLICHLOREK WINYLU (PVC)
POLIWĘGLAN (PC)
STYREN
• Octan etylowinylu (EVA)
• Styropian (EPS)
• Polistyren do zastosowań ogólnych (GPPS)
• Polistyren wysokoudarowy (HIPS)
• Akrylonitryl-butadien-styren (ABS)

Dane wyroby są dostarczane w workach o wadze 25 kg, workach o dużej pojemności, ośmiokątnych kontenerach tekturowych (oktabinach).